Możliwość logowania dostępna jest tylko dla adresów prawidłowo rozpoznanych jako pochodzących z Polski.